Bendrinė anglų kalba

Apie kursą

Tai–bendrinės anglų kalbos kursas, į kurį studentai, išlaikę trumpą lygio nustatymo testą, suskirsotmi pagal lygius nuo A1 (elementary student) iki C2 (proficient student). Paskaitose vartojama TIK anglų kalba, naudojamas panardinimo į anglų kalbą principas. Tik labai sudėtingos temos dėstomos lietuviškai ir tik pradedantiesiems studentams. Šių kursų metu dėmesys skiriamas pagrindiniams anglų kalbos įgūdžiams, t. y. kalbėjimui, skaitymui, rašymui, klausymui lavinti. Kiekvieną paskaitą didelis dėmesys skiriamas žodyno plėtimui. Taip pat tobulinamas kalbėjimas įvairiausiomis įdomiomis diskusijomis ar situacijomis, kurios būna susijusios su nauju žodynu. Paskaitų metu analizuojami pagrindiniai anglų kalbos laikai bei kitos svarbios gramatikos temos tam, kad studentai taisyklingai rašytų laiškus bei diskutuotų.

Kurso medžiaga bei struktūra

Kursas dėstomas iš vadovėlių, kuriuos studentai gauna paskaitų metu iš mūsų mokyklos nemokamai, bei papildomos dėstytojo atšviestos medžiagos (t.y. papildomų gramatikos pratimų, žodyno temų, kalbėjimo užduočių, žaidimų ir t.t.). Siūloma kursą skirstyti į dvi pagrindines dalis: vienos paskaitos metu didžiausią dėmesį skirti žodyno bei kalbėjimo tobulinimui, kitos paskaitos metu – įvairių gramatikos temų (pvz. anglų kalbos laikų, kalbos dalių ir t.t.) anlizei bei įsisavinimui. Toks kursas papildomas įvairiausiomis kitomis temomis, užduotimis, žaidimais bei kitomis naujausiomis anglų kalbos mokymo priemonėmis.

Gebėjimai po kurso

  • Baigę Beginner lygio (A0) kursą, mokėsite anglų kalbos raidyną bei tarimą. Įgysite pagrindinį žodyną bei susipažinsite su pagrindiniais anglų kalbos laikais. Sugebėsite palaikyti paprastą pokalbį: pasisveikinti, paklausti kaip sekasi, kuo žmogus užsiima ir pan.

 

  • Baigę Elementary lygio (A1) kursą, Jūs praplėsite savo aktyvųjį žodyną, lengviau vartosite laikus bei gramatines struktūras, sugebėsite kalbėti kasdienėmis temomis, suprasite skaitomus tekstus bei mokėsite juos atpasakoti.

 

  • Baigę Pre-Intermediate lygio (A2) kursą, Jūs mokėsite išreikšti savo nuomonę bei diskutuoti sudėtingesnėmis nei kasdienėmis temomis, geriau suprasite angliškai kalbantį pašnekovą, taisyklingiau vartosite laikus bei kitas gramatines struktūras. Išplėsite žodyną sud4tingesnių temų žodžiais.

 

  • Baigę Intermediate lygio (B1) kursą, Jūs dar lengviau šnekėsite įvairiausiomis temomis,  vartosite platesnį žodyną bei kalbėsite gramatiškai sklandžiais sakiniais. Be to, lengviau rašysite oficialius ir neoficialius laiškus.

 

  • Baigę Upper-Intermediate lygio (B2) kursą, Jūs galutinai pašalinsite kalbos barjerą bei galėsite diskutuoti sudėtingomis kasdienėmis ar verslo temomis. Jums nebereikės ieškoti tinkamo žodžio, nes žodynas bus papildytas įvairiausiomis kasdienėmis ar verslo frazėmis. Sugebėsite rašyti straipsnius bei aukšto lygio oficialius laiškus.

 

  • Baigę Advanced lygio (C1) kursą, Jūs būsite dar labiau papildę savo žodyną. Taip pat suprasite labai sudėtingus tekstus bei galėsite laisvai diskutuoti ir reikšti savo nuomonę apie juos. Prezentacijų ar derybų vedimas Jums bus paprastas ir lengvas.

 

  • Baigę Proficiency lygio (C2) kursą, Jūs kaip ir prieš kursą kuo puikiausiai valdysite anglų kalbą, tačiau dar labiau praplėsite savo žodyną naujomis frazėmis ar idiomomis.