Anglų kalbos gramatika

Apie kursą

Šis kursas sukurtas tiems, kurie painiojasi anglų kalbos laikuose ar kitose gramatikos srityse. Paskaitų metu dėstytojas pristato įvairias gramatikos temas, jas kartu su studentais išanalizuoja bei atlieka įvairius pratimus tiek raštu, tiek žodžiu, taip įtvirtindami naujas žinias.

Kurso medžiaga ir struktūra

Visa kurso medžiaga studentams teikiama nemokamai. Dėstytojas duoda vadovėlius paskaitų metu arba atšviestas kopijas. Taip pat medžiaga papildoma specialiomis kortelėmis ar žaidimais. Pagrindinis kurso dėmesys skiriamas gramatikai. Kadangi kurso kalba yra TIK anglų, tobulinamas studentų klausymas bei kalbėjimas, nes nuolatos su studentais ir su dėstytoju kalbama TIK šia kalba.

Gebėjimai po kurso

Po kurso studentai lengviau vartos anglų kalbos laikus kalbėdami ir rašydami. Sakiniai taps rišlesni bei vaizdingesni, nes studentai mokės vartoti įvairias sudėtingesnes anglų kalbos struktūras ir frazes.